Ilja Kuklič - osobní stránky / blog

Иля Куклич

Jabber znamená…

Jabber logo Svatá válka komunikačních sítí a protokolů pokračuje. Jako zarputilý bojovník za Jabber přináším další nálož argumentů. Dnešní článek se bude věnovat především technickým možnostem protokolu XMPP/Jabber, ale i přesto se jej budu snažit psát co možná nejsrozumitelněji. Nebude chybět ani pohled do budoucnosti. Dnes výjimečně téměř bez narážek na primitivnost ICQ.

Jak tu bylo již několikrát připomenuto, XMPP/Jabber je komunikační protokol (nejen) pro zasílání zpráv prakticky v reálném čase. Protokol v podstatě znamená popis způsobu, kterým spolu programy komunikují přes síť. V našich kotlinách si status nejpoužívanější IM sítě vydobylo z nějakých prazvláštních důvodů ICQ.

V tomto vskutku megalomanském článku bych rád shrnul, jaké výhody Jabber přináší jeho uživatelům. Současně představuje seznam důvodů, proč jej používám já. Pokud vás hned zkraje odrazuje rozsah článku, doporučuji číst na pokračování nebo si z nabídky níže vybrat témata, která vám přijdou zajímavá.

Jabber znamená…

 1. svobodu volby klienta
 2. svobodu volby serveru
 3. pěkné JabberID
 4. bezpečnost a soukromí
  1. šifrované spojení
  2. šifrovaný obsah
  3. blokování otravných uživatelů
 5. svobodu vývoje
  1. otevřený protokol
  2. rozšiřitelný protokol
 6. velké množství zajímavých služeb
  1. neobvyklé služby jabbim.cz
  2. transporty do ostatních sítí
  3. plno zajímavých botů
 7. technicky vyspělý protokol
  1. pokročilé posílání zpráv
  2. důmyslně navržený protokol
  3. vymakané konference
  4. posílání příkazů
  5. social networking
  6. koncept Publish-Subscribe
 8. úžasné možnosti Jinglu
  1. VoIP, videokonference
  2. přehršel dalších využití
 9. jak se připojím na jabber?

Svoboda volby klienta

Neboli programu, který umožňuje připojení do Jabber sítě. Díky otevřenosti Jabberu se jich nabízí opravdu solidní množství. Jsou k dispozici jak klienti specializovaní na Jabber, tak i takoví, kteří se umí připojit do více sítí. Obecně řečeno, kdo chce využít všech vymožeností Jabberu, měl by se poohlédnout po nějakém specialistovi. S uživateli ostatních sítí se může domluvit i poté prostřednictvím tzv. transportů.

Je možné najít klienty jak pro Windows, tak i pro Linux a další operační systémy včetně těch mobilních. Nenechte se odradit „ukecaností“ XMPP nebo některého z jeho uživatelů, zlib komprese stlačí množství přenášených dat na minimum a klienti umožňují vypnout postradatelné funkce. V případě nouze se dá na Jabber přistupovat i z webu, například pomocí služby meebo.com.

Osobně se mi velmi líbí Psi (Ψ) a Gajim. Oba tito Jabber klienti jsou zdarma ke stažení jako open-source včetně českého překladu.

Z multiprotoko­lových klientů podporuje Jabber například Miranda, která toho sice dnes moc neumí (podporuje málo rozšíření), avšak vývojová verze 0.7 je na tom už o poznání líp. Dále se podpora XMPP začíná protláčet třeba i do QIPu, něco umí i Pidgin.

Svoboda volby serveru

Mnoho firem, sdružení a dokonce i jednotlivců provozuje Jabber server. Podle některých odhadů již běží přes 50000 serverů. Solidní část z nich je veřejně přístupná a nic nebrání si na nich založit účet. U většiny takových serverů si uživatelský účet zřídíte přímo prostřednictvím klienta. Není třeba se obávat uzavřenosti, servery různých poskytovatelů spolu bez problémů komunikují.

Pokud se tedy někdo rozhodne přejít z jednoho Jabber serveru na jiný, stačí, aby si jeho kamarádi upravili příslušný kontakt. Není třeba je přesvědčovat, aby taktéž využili daného serveru.

Jabber server provozuje i Google. Největší tuzemský server je jabbim.cz, kde mám svůj účet i já. Poskytuje zajímavé služby. Navíc se mi líbí, že při dopisování s ostatníma Jabberistama z tohoto serveru nemusí moje zprávy lítat přes půlku zeměkoule a zpět.

JabberID je pěkné

JabberID (nebo zkráceně JID) je vlastně unikátní uživatelská adresa, podle které jste identifikování. Nejedná se o žádné nicneříkající číslo. Podobá se spíše e-mailové adrese: vasejmeno@server.tld. Samozřejmě nechybí funkce jména či přezdívky, aby bylo možno se prezentovat ještě méně formálním způsobem, než pomocí JID. Přezdívka však nemusí být unikátní.

JID se tedy skládá ze jména, které si vyberete (pokud už není obsazené) a serveru, kde máte účet.

Podoba JID s e-mailovou adresou

Ta je docela dobře využitelná. U některých služeb třeba dostanete společně s mailem i své JabberID a pak si stačí pamatovat jen jednu adresu. GMail a GTalk se integrovali ještě víc a to tak, že o jakémkoli příchozím mailu je uživatel okamžitě upozorněn pomocí Jabberu a taktéž se jeho roster (neboli seznam kontaktů) synchronizuje s emailovým adresářem. Na jabbim.cz této podobnosti využili jinak. Lze nastavit, že jakýkoli mail, který dorazí na JID, přijde jako běžná Jabber zpráva.

Moje JabberID: ilja.kuklic (at) nj­s.netlab.cz (maily tam neposílejte)

Bezpečnost a soukromí

Ve světě Jabberu jde o pojmy takřka posvátné. Důkazem budiž podpora několikera druhů šifrování a několika způsobů blokování nechtěného obsahu či otravných uživatelů. Servery navíc zahazují jakákoli podezřelá data ať už jde o špatně naformátovaný protokol nebo pokus o přenos binárních dat, skrývají IP adresy klientů a mají pár dalších z hlediska bezpečnosti užitečných vlastností.

TLS / SSL

Spojení s Jabber serverem je standardně šifrováno pomocí těchto protokolů. To znamená, že si konverzaci milenců, právě si domlouvajících schůzku, při své pouti celosvětovou sítí nikdo nepřečte. Takové typické „vyšpehování“ komunikace ani nemusí být úmyslné. Správce sítě třeba může právě provádět diagnostiku tcpdumpem nebo tak podobně.

PGP / GPG

Tato metoda asymetrického digitálního podepisování a šifrování se využívá převážně u emailu. Každý uživatel má veřejný a soukromý klíč. Pomocí svého soukromého klíče, navíc chráněného heslem, může podepisovat zprávy a rozšifrovávat jemu určené zprávy. Uživatel by měl dbát toho, aby se soukromý klíč nedostal do rukou někoho jiného. Naopak veřejný klíč dá k dispozici ostatním a ti mu s jeho pomocí mohou posílat šifrované zprávy či ověřovat zprávy podepsané soukromým klíčem.

Neznám kromě XMPP žádný jiný IM protokol, který by měl přímo v sobě vestavěnou podporu pro tento pokročilý způsob podepisování a/nebo šifrování pro zabezpečení na té nejvyšší úrovni.

SPIM

SPIM je obdoba SPAMu, pouze není šířena emailem nýbrž pomocí instantních zpráv. Zatím se toto nazdá býti problémem, ještě jsem se se SPIMem z Jabberu nesetkal. První překážkou, na kterou spimmer narazí, se stává potřeba autentizace a přihlášení se na server. Takového uživatele není problém zablokovat.

Přesto nabízí Jabber protokol několik rozšíření, které se s tím snaží vypořádat. Od různých serverových filtrů přes rozpoznávání robotů (určitě znáte z Internetu takové to přepiš kód z obrázku) po standardní způsob nahlašování spimmerů a v neposlední řadě také privacy lists.

Privacy lists

Privacy listy představují důmyslný způsob blokování otravných uživatelů. Funguje na principu systému oprávnění. Pro jednotlivého uživatele, skupinu uživatelů podle zařazení v rosteru, celý server nebo skupinu uživatelů podle autorizace je možné zakázat či povolit přijmout zprávu, poslat či přijmout status, dotazovat se například na uživatelský profil.

Takových sad oprávnění si můžete vytvořit několik a následně „přepínat profily“. Jedná se skutečně o velmi mocný nástroj. Možná to zní trochu složitě, ale moderní klienti poskytují pěkné rozhraní, kde je možné toto všechno pohodlně „naklikat“.

Svoboda vývoje

Otevřenost a extrémní rozšiřitelnost protokolu dává vývojářům do rukou silnou zbraň. Neexistuje omezení, které by jim bránilo vytvářet vlastní klienty, servery, komponenty či roboty. Přitom mohou využít některou z řady knihoven pro nejrůznější programovací jazyky nebo napsat knihovnu vlastní.

Otevřený protokol

Kdokoli si může přečíst, jak spolu jednotlivé části Jabberu komunikují. Vše je dobře zdokumentováno včetně různých rozšíření. Proto nečiní žádný problém psát programy pro Jabber. Není třeba protokol složitě studovat a snažit se ho rozlousknout. Stačí se podívat do specifikace a pokud ta bude dodržena, jednostlivé součásti spolu budou komunikovat podle očekávání.

Nátura XMPP, respektive jeho založení na XML, má na svědomí jeho srozumitelnost a pochopitelnost. Takto se třeba zašle zpráva:

<message type="chat" to="ilja.kuklic@njs.netlab.cz">
 <body>Nazdar!</body>
</message>

Rozšiřitelný protokol

Aby toho nebylo málo, má v sobě XMPP protokol zabudované mechanismy, které umožňují rozšířit své vlastní funkce. Však se také část protokolu přímo zabývá způsobem domluvy, co vlastně druhá strana všechno umí.

Máme slušnou řádku oficiálních rozšíření, avšak je možné vymyslet a naprogramovat si rozšíření vlastní, musí se pouze držet několika pravidel. Možnosti jsou prostě takřka neomezené a nabídka nových zajímavých funkcí se neustále rozšiřuje.

Neboli jak praví citát z wikiny na jabber.org:

(…) Jabber/XMPP is not limited to IM. It's just XML routing, use your imagination.

Některá zajímavá rozšíření blíže rozeberu v sekci o technických parametrech protokolu.

Množství zajímavých služeb

služby v rosteru Právě výše zmíněná svoboda vývoje způsobila, že na Jabberu se můžete setkat se stále větším a větším množstvím služeb a fíčurek nejrůznějšího kalibru. Teď je na čase být trochu konkrétnější, aby to nebyly furt jenom takové kecy o ničem. Vpravo můžete spatřit, jak to vypadá v mém Psi.

Služby jabbim.cz

Největší český Jabber server jsem si vybral jako příklad, protože přináší pěknou řádku invenčních službiček. Tak například:

Transporty

Tímto zvláštním slovem se označují brány do konkurenčních sítí. Jabber se umí spojit s ICQ, AIM, MSN, Yahoo!, IRC a dalšími sítěmi právě prostřednictvím transportů. Podpora uzavřených sítí samozřejmě není a z principu ani být nemůže dokonalá, zvládá pouze základní věci jako odesílání a příjmání zpráv, změnu statusu a podobně.

Popravdě řečeno jsem si ze začátku říkal, jak je to super, když můžu mít několik účtů na různé IM sítě pohromadě. Avšak postupem času, jak jsem pronikal hlouběji do tajů XMPP, jsem si uvědomil, že Jabber je dokáže plnohodnotně nahradit a s přehledem překonat. Nyní je beru spíše jako vítané ulehčení přechodu na Jabber. Není tedy třeba se vzdávat starých kontaktů, přičemž lze plně využít výhod specializovaných klientů.

Boti

Díky otevřenosti protokolu je psaní všemožných robotů při využití některé z knihoven až hříšně jednoduché. Bot má svůj účet, uživatel si jej přidá do kontaktů a může užívat jeho vymožeností.

Výběr několika dost zajímavých botů:

Technicky vyspělý protokol

Zatímco předchozí část byla zaměřena na to, co všechno lze na XMPP vystavět, zde mírně rozeberu technické vlastnosti protokolu samotného a rozepíšu se o některých rozšířeních. Už zde byla řeč o obecných vlastnostech protokolu a o některých rozšířeních týkajících se zabezpečení.

UTF-8 všude

XMPP/Jabber používá všude kódování UTF-8. Nemůže tedy dojít k problémům s češtinou, azbukou nebo japonštinou.

Roster

Roster neboli seznam kontaktů je uložen na serveru a už v základním provedení podporuje mít jeden kontakt ve více skupinách.

Typy zpráv

Zajímavá je také podpora několika druhů zpráv. Nejběžnější z nich bude asi obyčejná chytová zpráva. Dále se nabízí zpráva podobná e-mailu, kde se dá vyplnit i předmět, bývá většinou delší a neočekáváme okamžitou reakci. Nakonec ještě groupchat pro skupinové rozhovory a headline pro zasílání novinek. (A samozřejmě error pro chybové hlášky.)

Připojení z více míst

Co také drtivá většina jiných protokolů nezvládá, je možnost připojit se na jeden účet z více míst současně. Sice to tak nemusí na první pohled vypadat, ale tato vlastnost je silně použitelná.

Pár ilustračních příkladů:

 1. Provozuji bota a chci změnit pár údajů v jeho uživatelském profilu. Zatímco bot jede a dál vesele obsluhuje spokojené uživatele, přihlásím se z klienta na jeho účet s nižší prioritou a informace upravím.
 2. Chci vyzkoušet nový klient, ale v meziobdobí, než si všechno nastavím a vyladím, chci zůstat přihlášený se starým. Není problém.
 3. Nechám si doma na počítači zapnutý klient. Jdu ven. Po čase se připojím z mobilu, pomocí Ad-Hoc commands si z „domácího“ klienta nechám přeposlat zmeškané zprávy, na dálku vypnu zvuky, upravím status nebo rovnou celý klient odhlásím. (Tak dobře, zrovna se z mobilu nepřipojím, ale tohle je jenom příklad, jasný?)

Rozšíření

Nyní již následuje slibovaný výběr rozšíření. Některé uvedené specifikace jsou zatím experimentální a téměř nerozšířené, jiné jsou již naopak naprosto běžné.

Posílání zpráv na sto a jeden způsob

Rozšíření Extended Stanza Addressing umožňuje rozesílat zprávu více lidem najednou jako multicast, takže na server se pošle pouze jednou a ten ji poté doručí jednotlivým adresátům. Jde definovat i komu poslat kopii, komu skrytou kopii, komu mají obšťastnění na zprávu odpovídat a tak podobně, jako jsme zvyklí z e-mailu. Naprogramování podpory do serverů je naplánováno na letošní Google summer of code.

Server s podporou XEP-0079 (zatím hudba budoucnosti) zase umí zacházet s odchozími zprávami pokročilým způsobem. Hodí se třeba k posílání superdůležitých sdělení, u kterých prostě nutně musíte okamžitě dovědět, že už dorazily adresátovi. Taky jde nadefinovat třeba „časově omezenou“ zprávu a tak podobně.

Pro lidi závislé na barvičkách se hodí XHTML-IM, které poskytuje základní formátování zpráv recyklujíce formát XHTML. Barevné, tučné, skloněné písmo, odstavce, odkazy, obrázky a tak. Gajim umí XHTML renderovat, Psi ve vývojové verzi.

Vnořené skupiny v rosteru

Toto rozšíření uvádím spíše jako ukázku promyšlenosti navržení XMPP protokolu. Pokud jej klient umí (Gajim umí), můžete své kontakty organizovat nejen do skupin, nýbrž i do podskupin, podpodskupin a tak dále.

Vtip spočívá v tom, že tato vlastnost není u IM až tak obvyklá a někteří klienti ji tedy realizují „na vlastní pěst“. V důsledku toho se po přihlášení z jiného klienta skupiny „rozsypou“.

XEP-0083 vlastně nedefinuje žádný nový protokol, pouze využívá stávajících k domluvě, jak se to bude provádět. Klient si na serveru uloží oddělovač, řekněme čtyřtečku (::) a skupiny a podskupiny jím odděluje. Například skupina „Rodina::blíz­cí příbuzní“ a „Rodina::vzdá­lení příbuzní“ se v klientu zobrazí jako skupina Rodina se dvěmi podskupinami. Musí si pouze po přihlášení od serveru vyžádat onen oddělovač.

Dokonce i když se přihlásíte z klienta, který vnořené skupiny vůbec neumí, nebudou kontakty rozhozené, ale zobrazí se ve tvaru s čtyřtečkou. Pokud je uživatel inteligentnější než průměrný otvírák na konzervy, bude schopný s vnořenými skupinami pracovat i v programu, který to neumí.

Jistě, obyčejného uživatele nemusí vůbec zajímat „jak to pracuje“, ale znovu připomínám, že to zde popisuji jako exemplární příklad dotaženého protokolového návrhu.

Teď z mírně odlišného soudku. Když mám od Franty Pepy jeden kontakt na Jabber, další na MSN a přes třetí mu posílám SMSky, proč mít v rosteru tři položky? Toto řeší tzv. metakontakty. Plno klientů je implementuje sólo, rozšíření je zatím ve stavu experimentálním.

Konference

Možná trochu vznešený název pro chat více uživatelů, nicméně protokolové rozšíření, které toto zprostředkovává, je velmi propracované. Tyto multichaty již dlouhou dobu zvládá každý trochu pokročilejší server či klient.

Vzhledem k místnosti můžete být:

Osoba přítomná v místnosti má jednu z těchto rolí:

Vlastník může změnit plno nastavení:

Ad-Hoc příkazy

Už jsem se tu o nich zmínil. Využití však nespočívá pouze v jakémsi „dálkovém ovladači“ dalších připojených klientských programů. Příkazy může nabízet prakticky jakákoli entita, včetně serverových komponent. Inovaci se meze nekladou.

Například u některých transportů jde si pomocí Ad-Hoc commands vyžádat statistiku připojení či upravit svůj profil na vzdáleném serveru.

Projekt z letošního Summer of Code slibuje rozhraní, přes které bude moci každý navrhnout formulář a tak stvořit svou anketu či průzkum, který bude následně vypuštěn mezi široký Jabberovský lid. K tomu všemu nebude třeba žádný speciální program, pouze Jabber klient s podporu Ad-Hoc commands.

Social networking

Vypadá to, že na podporu rozšíření XEP-0163 čili Personal Eventing via Pubsub čili PEP už dlouho čekat nebudeme. Tím na sebe uživatel může prásknout co zrovna poslouchá za muziku, jakou má náladu a podobné věci. Samozřejmě má naprostou kontrolu nad tím, komu takové citlivé informace poskytne.

Zatím je definováno několik pod-specifikací:

1) v experimentálním stavu

Jistě, že by se toto všechno dalo nacpat do statusu, avšak ten je určen k informování o přítomnosti na IM síti. Nehledě na to, že někoho prostě hudební choutky a podobné věci ostatních uživatelů vůbec nemusí zajímat.

Vzhledem k povaze PEP se dá využít i k jiným účelům, například mohou být klienty kamarádů okamžitě informovány o změnách ve vašem uživatelském profilu a podobně.

Publish-Subscribe

Přestože výše uvedený PEP v podstatě je osekaný Publish-Subscribe (aka PubSub), nějaké masivní rozšíření této plnohodnotné verze se zatím nekoná. Tato koncepce, společně s Ad-Hoc Commands a pár dalšími, má dle mého skromného mínění potenciál posunout instant messenging do úplně jiné dimenze.

Uživatel vytvoří uzel a přidává do něj informace, aktuality, zajímavosti, prakticky cokoli a to buď ručně nebo třeba pomocí bota. Ostatní se přihlásí k odběru uzlů, o které mají zájem a poté jsou jim zveřejňované informace z uzlu rozesílány. Funguje to jako realtimové RSS. Navíc protokol definuje model oprávnění, takže vlastník uzlu může několika způsoby určit, kdo má právo se se přihlásit a číst data z uzlu a kdo do něj může přispívat.

Zveřejni a odebírej je naprosto úžasný a v IM zatím ne příliš vídaný způsob směrování zpráv. Můžete být například okamžitě upozorňováni o aktualizacích internetových stránek, gólech a zajímavých momenty ve fotbalovém zápase, nebo o tom, co právě poslouchají vaši kamarádi.

Jingle

Jingle sice patří taktéž mezi rozšíření protokolu, avšak zaujímá tak výsadní pozici, že si i v tomto článku zaslouží zvláštní sekci. Než naplno prozradím, co všechno umí, budu nejdříve trochu napínat s historií.

Specifikační schizma

Jingle začala vyvíjet společnost Google ke svému GTalku. Jelikož GTalk založila na XMPP, byl i tento Jingle realizován jako rozšíření protokolu, avšak bez účasti XMPP Standard Foundation (XSF). Tam začali pracovat na „oficiální“ specifikaci, která ale není s rozšířením od Googlu kompatibilní. Prohlášení za finální standard je právě takříkajíc na spadnutí, takže se dá očekávat vlna implementací. I Google slíbil, že po dokončení standardu přejde ze své verze (Jingle 0.9) na verzi XSF (Jingle 1.0). Google uvolnil pro „svou“ verzi knihovnu libjingle, která je dostupná pod LGPL.

Přenos hlasu a videa

S relativně solidním množstvím klientů se již dá volat pomocí Jabberu, ať již využívají starší Googlovní implementaci nebo se blíží dnešním standardům. GTalk umí ve spojení e-mailem od Googlu posílat voice-maily, podpora standardního Jinglu se objevuje ve vývojových větvích různých Jabber klientů. Stále více se začínají prosazovat i videohovory.

Jelikož jde o otevřený protokol, není navázání hlasového či dokonce video spojení vázáno na jeden určitý program. Svoboda výběru klienta a svoboda vývoje tudíž zůstávají zachovány.

Přehršel dalších využití

Hlasovými a video hovory však nejsou možnosti využití Jinglu zdaleka vyčerpány. Pomocí obecného návrhu je Jingle schopno navázat prakticky jakékoli spojení mezi klienty.

Přes Jingle by se teoreticky dalo realizovat třeba sdílení souborů, internetové rádio, spojení multiplayerových her, sdílená pracovní plocha, interaktivní „tabule“ (takové to jak má před sebou jeden okno, do kterého kreslí a ostatním se to zobrazuje) a mnoho dalších úžasných hovadin.

Už vidím, jak někoho vyzývám ke hře Open Transport Tycoonu bez toho, abychom museli složitě domlouvat různé IP adresy, porty, hesla, pak to všechno nastavit, nahodit server a podobně… No dobře, trochu jsem se zasnil, ale teoreticky by to pomocí Jingle šlo.

Jabber ke stažení

Při prolézání logů jsem zjistil, že na tuto frázi mám relativně dost přístupů. Doufám tedy, že pro příště zájemce o Jabber vyhledávače nasměrují sem, kde vše uvedu na pravou míru.

Tedy, milí zlatí, to, co chcete stahovat není Jabber. Pod označením Jabber se myslí především protokol. Taky nestahujete HTTP, ale určitý prohlížeč (Firefox, Operu, v horším případě Internet Explorer). Podobně jako u prohlížení internetu máte na výběr z několika programů, které se umí k Jabber síti připojit.

Pomocí tohoto programu si zaregistrujete svůj uživatelský účet. A zase je to tady – máte na výběr z mnoha serverů. Po úspěšném zvolení JID si můžete přidat kontakty a prozkoumat nejrůznější funkce Jabberu – třeba ty popsané v tomto článku.

To je vše, přátelé?

Není. Třeba slajdy na této stránce jsou moc pěkné. Asi to všechno bylo poněkud mlhavé a technické. Prostě chce trochu představivosti k uvědomění si toho obrovského potenciálu. Se záměrem představit XMPP/Jabber jako technologii budoucnosti, jsem se chtěl dostat k závěru, že „být u toho“ má cenu právě teď.

Naprosto vážně a především dobře míněná agitačka:

Buďme součástí moderní a otevřené sítě budoucnosti již dnes!

Vývoj Jabberu valí dopředu tak rychle, že i během psaní tohoto článku a doby, kdy jsem ho nechával pár dní „uležet“, jsem jej musel několikrát aktualizovat…

(Kdo se tu na konci ocitl omylem, může využít výtah na vrch stránky nebo na rozcestník a kdo má potřebu se k tomu vyjádřit, prodiskutovat to, zeptat se či chce s něčím poradit – do toho.)

Diskuze ke článku

 1. [1] Dalibor

  Díky za tento skvělý článek, aspoň mám co posílat lidem na icq :). Protože taky marně vysvětluju, že nehodlám dál používat ty vězeňské čísla. Doufám, že si nebudou myslet že ten odkaz je icq virus ;)

  1.6.2007 21:50 - Reagovat

 2. [2] Ilja

  [1] Dalibor No jasně, pokaždé, když vidím, jak jsou ti lidi očíslovaní, vzpomenu si na tohle :-)

  2.6.2007 14:08 - Reagovat

 3. [3] Mišel

  Jabber má čím dál víc mně známých lidí… a teď už ho prý začal podporovat i QIP.

  No prostě kdo ho ještě nemáte, zkuste! Za to nic.

  11.8.2007 20:17 - Reagovat

 4. [4] kokot

  Jakto mám ksakru stáhnout neví to tady někdo???

  29.8.2007 9:31 - Reagovat

 5. [5] Ilja

  [4] kokot Stáhni si nějaký klient, třeba Psi, z něj si pak založíš účet.

  29.8.2007 12:54 - Reagovat

 6. [6] migil007

  jak se mam zaregistrovat do jabbimu

  14.12.2007 21:38 - Reagovat

 7. [7] Ilja

  [6] migil007 Nemusíš se registrovat na jejich stránkách (ani to nejde). Prostě si vyber klienta a z něj si přímo založíš účet.

  16.12.2007 23:11 - Reagovat

 8. [8] zlobson

  Ahoj, vypadá to dost nadějně, už bych se toho ICQ taky moc rád zbavil. Obzvlášť ICQ6 mě nakrklo, rozebírat to nebudu, ale kdo zkusil, ví svoje. Takže jedu 5.04 CZ, ale to zase okleštili (např. nejdou už na něm devily atd., domýšlím se že proto, aby lidé upgradovali na 6ku a potom byli bombardovaní tunama vyskakovacích oken na Vyvolený apod.) Jde mi jen o to, že ICQ si můžu pořídit v lokalizované verzi (6ku) nebo si můžu stáhnout češtinu (jako v mém případě 5.04) Hlavní důvod je ovšem v tom, že ICQ na rozdíl od Trillianu, který jsem také zkoušel, dokáže korektně posílat i zobrazovat interpunkci. Je prostě hnus, když mi např. ve zprávě naskočí místo ž,š,č,ř nějaký potento ASCII znaky. Proto se ptám: Jaký jabber klient umí česky? Anglický rozhraní klienta bych ještě rozdýchal, ale když někoho ve zprávě oslovím např. „Ty píčo!“, a vyleze z toho „Ty pèço!“, uznej že to hodně ztratí na kráse i na síle. ;-) Děkuji za odpověď

  19.1.2008 5:08 - Reagovat

 9. [9] zlobson

  Sry, asi jsem to blbě podal, píšeš, že na jabberu čeština pošlape (UTF-8), ale jak to dopadne, když z jabberklienta pošlu zprávu s diakritikou kámošovi co má ICQ nebo něco jiného?

  19.1.2008 5:16 - Reagovat

 10. [10] Ilja

  [9] zlobson Tož za prvé sory za to, že jsem tyhle komentáře držel tak dlouho ve frontě, nějak jsem nepočítal, že to tu ještě bude někdo komentovat :-D.

  Co já vím, tak ICQ transport má porblémy s češtinou, když je na druhé straně nějaká verze QiPu. Někde na netu je návod, jak to opravit (spočívá to v přenastavení QiPu u protistrany, tedy nic moc příjemného). Jinak o žádných problémech nevím. Ona realizace kódování v uzavřeném ICQ protokolu není až tak věc jabberu…

  24.2.2008 20:37 - Reagovat

 11. [11] Ilja

  Ještě bych si dovolil jednu aktualitku, a to že personal eventing už na jabbimu valí, ale tuším že zatím jen na doméně njs.netlab.cz.

  24.2.2008 20:41 - Reagovat

 12. [12] Jankie

  Skvělý článek! Jediné v čem nesouhlasím je to ICQ číslo. Lépe se to pamatuje a hlavně diktuje (např. do telefonu). A velkou část „jabber fcí“ ma i icq ve spojení s mirandou. Škoda že nemá taky Ad-Hoc příkazy.

  1.3.2008 15:24 - Reagovat

 13. [13] Ilja

  [12] Jankie Miranda řady 0.7 Ad-Hoc příkazy má (samozřejmě ve spojení s jabberem), akorát dálkové ovládání klienta je potřeba povolit v nastavení…

  9.3.2008 12:14 - Reagovat

 14. [14] Johny

  Ahoj, chtěl bych přejít taky na jabber, zvlášť po tom, co jsem si přečetl tenhle článek. Vlastním e-mailový účet od qmailu takže bych si rád stáhnul nějaký prográmek ke kterému bych qmailový účet mohl použít. Zároveň ale mám spoustu kámošů kteří používají icq takže by to chtělo něco, co podporuje icq i jabber. Poradíš mi jaký prográmek si stáhnout? Jo a rád bych, aby byl v češtině.

  Ještě taková blbost, něco co by umělo jabber, icq a ještě skype asi nebude existovat, viď…

  18.8.2008 11:05 - Reagovat

 15. [15] Ilja

  [14] Johny Zkus třeba Mirandu, umí plno protokolů včetně XMPP/Jabber a ICQ. Tuším, že dokonce má plugin na Skype, nicméně stále musíš mít nainstlovaného originálního klienta, který se pak de-facto jenom „schová“ do Mirandy… je to docela prasárna :).

  3.9.2008 0:20 - Reagovat

Přidat příspěvek

Menu

Liberální institut

Texy! převodník a formátovač textu do HTML

© 2005 - 2019 Lukáš Kuklínek alias Ilja Kuklič - cc - xhtml - css - rss